Høstdugnad på badehuset 01.10 2016 kl 14:00

Høstdugnad på badehuset 01.10 2016 kl 14:00

Publisert av Sven Erik Johansson den 22.09.16. Oppdatert 23.05.17.
Vi ønsker deg velkommen til dugnad og hyggelig sammenkomst med servering av pølser og forfriskninger etter at arbeidet er avsluttet.

Oppgavene blir som vanlig å ta opp bøyer og badestiger samt annet nødvendig vedlikehold.

Det blir felles dugnad med Urvikbuktens båtforening. Andelshavere i Nybrygga og badehus har dugnadsplikt, men alle i vellet er velkommen.

Opplagsplassen har denne sommeren vært ryddet for båter som ikke har vært satt på vannet gjenom flere sesonger. Det er kjøpt inn flere nye benker og denne høsten har vi også fått nye griller. For at vi i kommende sesonger skal kunne ha en ryddig og tilgjenglig samlingspunkt ber vi om at alle som benytter opplagsplassen gjennom vinteren merker båten med navn og telefonnummer. Egnet merkelapp og vannfast spritpenn finner du i en pose på porten til badehuset.

Det er bygget nytt stativ for oppbevaring og opplag av kajakker. Henvendelse Rolf Wibe for tildeling av plass, tlf 988 55 702, rolfwibe@gmail.com  Låsing og sikring av egen kajakk er eiers ansvar.