Høstdugnad på badehuset 23. september kl 13:00

Høstdugnad på badehuset 23. september kl 13:00

Publisert av Terje Kveen den 16.08.17. Oppdatert 21.09.17.

Oppgavene blir som vanlig å ta opp bøyer og badestiger samt annet nødvendig vedlikehold.

I høst skal vi skrape grundig og male den siste halvdelen av østsiden på badehuset.


Stien fra Liaveien og ned til bukta er en mye brukt turvei for alle i vellet og besøkende i området. Mye og kraftig regnvær har forårsaket at vannet har gravet ut all grusen på øvre del og gjort det særdeles gjørmete på nedre del. Vi skal grave ned et drensrør i ca den nedre 1/3 av stien langs med gjerdet til Myhren og fylle på grov grus og subbus på hele stien. Det er bestilt 3,5 m3 pukk og 15 m3 subbus og 20 m drensrør som skal til for å bygge opp stien igjen. Vi trenger derfor en solid arbeidsgjeng til dette arbeidet. Det er behov for at dere tar med en del redskaper som trillebår, spader, krafser og raker. Det blir felles dugnad med Urvikbuktens båtforening. Andelshavere i Nybrygga og badehus har dugnadsplikt, men alle i vellet er velkommen.

Bøyene som er i bruk fortsatt blir liggende til ut oktober. Nybrygga og båtforeningen ordner opptak senere da de synes det er litt tidlig å avslutte båtsesongen.


Redskapsboden er nymalt og utstyr og redskaper er kommet på plass! Det vil lette gjennomføringen av kommende års dugnader og inspirere alle til å holde orden.


Vi ber at om at alle som benytter opplagsplassen gjennom vinteren merker båten med navn og telefonnummer. Egnet merkelapp og vannfast spritpenn finner du i en pose på porten til badehuset.

Det er bygget nytt stativ for oppbevaring og opplag av kajakker. Henvendelse Rolf Wibe for tildeling av plass, tlf 988 55 702, rolfwibe@gmail.com 

Låsing og sikring av egen kajakk er eiers ansvar.


Vi ønsker deg velkommen til hyggelig sammenkomst med servering av pølser og forfriskninger etter at arbeidet er avsluttet.


Vennlig hilsen

Styret Hellvikskog vel