Bli medlem

Vellets formål  er å ivareta grunneiernes interesser samt virke for å opprettholde et godt naboskap blant Hellvikskogs beboere. Som medlem kan du få nøkkel og adgang til Hellvikskogs Vel's badeanlegg i Ursvikbukta.

Medlemskap koster kr. 300 pr år. For andre kontingenter se kontingenter

Husk å legge til  adresse og mobiltelefon i meldingsfeltet.

Du kan melde deg på ved å sende oss en påmelding.