Merk: På generalforsamlingen 2021 ble kontingentene under vedtatt. Merk at velkontingenten er justert opp. Andelseierne av Nybrygga og vellet dekker den kostbare reparasjonen av Nybrygga, mens alle velmedlemmer er med på å betale en ekstra betaling for 2021 som skal gå til en buffer i budsjettet for uforutsette utgifter, jamfør punkt 7 i referatet fra generalforsamlingen.

Kontingenter vedtatt på generalforsamlingen 2021

Vellet

Velkontingent ord. medlem

500 kr

Velkontingent pensjonist

250 kr

Velkontingent æresmedlem

-

Jubileumsbok (2018, 2019 og 2020)

-

Ekstra betaling 2021 (jf. pkt. 7 i ref. fra GF)

500 kr

Badehus

Kontingent for badehuset

500 kr

Innskudd for badehuset

15500 kr

Leie av badehus

1000 kr

Molo

Kontingent for molo

100 kr

Nybrygga

Andelsinnskudd 2,5 m

20000 kr

Andelsinnskudd 4,0 m

24000 kr

Kontingent 2,5 m

1000 kr

Kontingent 4,0 m

1500 kr

Leie av andelsplass 2, 5 m

1000 kr

Leie av andelsplass 4,0 m

1500 kr