Moloen

Betongmoloen som strekker seg fra porten til bade/bryggeanlegget og frem til badehusanlegget har en stadig synkende vanndybde. Ved lavvann vil båter ligge tørt, mens det på høyvann vil være en vanndybde opp til ca. 1 m på de ytterste plassene.

Medlemmer i Hellvikskog vel kan fortøye joller gratis ved betongmoloen. Båtene skal merkes med kontaktinformasjon.

 

Hellvikskog brygge/Nybrygga

Hellvikskog brygge/Nybrygga, er en betongelementbrygge som hviler på

betongfundamenter. Den er tilknyttet Hellvikskog vels badehus anlegg i sør og strekker seg videre

nordover hvor den er knyttet sammen med flytebryggeanlegget til Ursvikbuktens båtforening.

På vestsiden av brygga er vanndybden mellom 0,8-1,5 m. På østsiden er vanndybden fra 1,5 – 2,5 m. Det er 22 båtplasser ved denne brygga.

Medlemmer i Hellvikskog og Ursvik vel kan kjøpe andelsplass eller leie båtplass for småbåter ved Hellvikskog brygge/Nybrygga. Ta kontakt med Thomas Hartung, 69thomas@gmail.com


Kajakkstativ

Hellvikskog vel har et kajakkstativ med plass til 16 kajakker som er plassert på innsiden av «verktøybua» på plattingen ved inngangen til Hellvikskog badeanlegg. Aktive kajakkpadlere som er medlemmer i Hellvikskog vel kan oppbevare sin kajakk her. Kajakkene skal merkes med kontaktinformasjonTa kontakt med Thomas Hartung, 69thomas@gmail.com.

 

Ursvikbukten båtforenings flytebrygge

Ursvikbuktens båtforening (UBF) har i tillegg et flytebryggeanlegg med 53 båtplasser som er knyttet sammen med Hellvikskog brygge/Nybrygga i vest og strekker seg derfra i østlig/nordlig retning. Det ligger på ca 3 til 6 m dybde og egner seg for større fritidsbåter.

Medlemmer i Hellvikskog- og Ursvik vel kan kjøpe andelsplasser for fritidsbåt ved dette flytebryggeanlegget. Båtplasser kan også leies ved henvendelse til UBF.

Ta kontakt med: www.ursvikbukten.no


Lister