Strandtomten ble kjøpt i Juli 1927, "begrænset i øst av Hellvikskog, i syd af veien langs stranden, vest af skoklefaldstrand, og i nord af sö'en. Tomten skal benyttes til utbygning af større badehus og baatplads."

Hellvikskogs Vels damelag ble stiftet i 1929 med formål innsamling av penger til reisning av et andelsbad.  Ved siden av de innsamlede midler har hver andelseier betalt sin andel for bruksrett av baderom. For disse midler er badet reist. Etter 1972 har ca 1/3 av badehusrommene blitt innløst av Vellet og disponeres i dag av medlemmene etter en ventelisteordning.
I dag heter det I/S Helvik Skogs Bad, og er et badeanlegg i Ursvikbukten. Anlegget er åpen for samtlige medlemmer i Hellvikskog Vel. Nøkkelen kan kjøpes til selvkost, ta kontakt med badehussjef.
Badehusene hører til grunneierne i området, ved salg av eiendommen overgår bruksretten og interesse bevis til den nye eier på det. Av og til blir et badehus ledig, medlemmer i Hellvikskog Vel kan stå på ventelisten for å få badehuset.