Hellvikskog vel ble stiftet 17. august 1920. I de årene som har gått, har vellets oppgaver og arbeid skiftet karakter og fulgt utviklingen i lokalsamfunnet. Vellets 100-årige historie vitner om en aktiv velforening som gjennom årene har løst mange og viktige oppgaver for felleskapet og gitt ekstra glede for områdets beboere. Vellets relativt nye badstue kan stå som et godt eksempel på dette. Det opprinnelige formålet står fortsatt fast: Ivareta grunneiernes interesser samt virke for å opprettholde et godt naboskap blant Hellvikskogs beboere.

Nytt medlem? Vil du bli medlem av vellet, klikk her: Bli medlem

Badstua. For informasjon og reservasjon av badstua, klikk her: Badstua

OBS! Det muterte, britiske koronaviruset har en spredning i fylket som vekker bekymring også her på Nesodden. Denne muterte varianten sprer seg lettere og kan trolig i større grad bidra til dråpesmitte enn den opprinnelig. I tråd med kommuneoverlegens råd har vi derfor foretatt noen endringer i bruken av badstua. Det er i reservasjonssystemet nå lagt inn en time mellom hver to-timers reservasjon. Dette for at evt. smittedråper i luften skal kunne luftes ut mellom hver brukergruppe og faren for dråpesmitte reduseres. Kommuneoverlegen anbefaler også at det kun er tre brukere av gangen hvis de ikke hører til samme husstand.

Vi ber alle tørke av benker og håndtak etter bruk, lufte godt ut før dere går og ellers følge FHIs og kommunens råd for smittevern.

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen 2021

Ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for andelshavere i Nybrygga og Badehuset ble avholdt onsdag 02. juni 2021, kl. 18:15 på opplagsplassen ved badehusene.

Les mer

Hellvikskog Vel ligger på østsiden av Nesodden mellom riksvei 156 i vest og  Hellvikveien i øst.
Se kart over veiene her.

Generalforsamlingen i Hellvikskog vel avholdes en gang i året, normalt i april mars. Du kan finne innkalling og referat fra 2001 og fram til idag her.

Badehuset
Badehuset i Ursvikbukta er et enestående klenodium, og det finnes ikke tilsvarende i Oslofjorden eller forøvrig i Norge.
Som medlem i Hellvikskog vel kan du sette deg på venteliste for badehus.  Selv om du ikke har badehus kan du benytte anlegget. 
Du kan lese mer om badehuset her.

Båtplasser
Som medlem i Hellvikskog Vel kan du sette deg på venteliste for kjøp eller leie av molo og båtplass.
Du kan lese mer om båtplasser her

Bli medlem

 

Personvernerklæring
Hellvikskog Vel innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.