Hellvikskog Vel ble stiftet 17.august 1920. I de årene som har gått, har vellets oppgaver og arbeid skiftet karakter og fulgt utvikling i lokalsamfunnet. Over 80 år vitner om et aktivt Vel som gjennom årene har løst mange og viktige oppgaver for felleskapet. Vårt lokale kloakklag er et utspring fra velstyret og kan stå som et godt eksempel på vellets formål. Vellet har fortsatt det samme formålet, nemlig "å ivareta grunneiernes interesser samt virke for å opprettholde et godt naboskap blant Hellvikskogs beboere"

Nytt medlem? Vil du bli medlem av vellet, klikk her: Bli medlem

Badstua. For informasjon og reservasjon av badstua, klikk her: Badstua

OBS! Viktig melding 17/2-2021: Det er funnet en midlertidig løsning på brygga, og badstua og bryggeanlegget er nå trygt nok for bruk. Badstua er åpen for bruk fra torsdag morgen, den 18/2-2021.

 

 

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen 2020

Ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybryggas og badehusets andelshavere ble avholdt tirsdag 02. juni 2020, kl. 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen.

Les mer
Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybryggas og badehusets andelshavere ble avholdt onsdag 04. april 2019, kl. 19:15 i NIF-huset ved Berger banen.

Les mer

Hellvikskog Vel ligger på østsiden av Nesodden mellom riksvei 156 i vest og  Hellvikveien i øst.
Se kart over veiene her.

Generalforsamlingen i Hellvikskog vel avholdes en gang i året, normalt i april mars. Du kan finne innkalling og referat fra 2001 og fram til idag her.

Badehuset
Badehuset i Ursvikbukta er et enestående klenodium, og det finnes ikke tilsvarende i Oslofjorden eller forøvrig i Norge.
Som medlem i Hellvikskog vel kan du sette deg på venteliste for badehus.  Selv om du ikke har badehus kan du benytte anlegget. 
Du kan lese mer om badehuset her.

Båtplasser
Som medlem i Hellvikskog Vel kan du sette deg på venteliste for kjøp eller leie av molo og båtplass.
Du kan lese mer om båtplasser her

Bli medlem

 

Personvernerklæring
Hellvikskog Vel innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.