Hellvikskog vel ble stiftet 17. august 1920. I de årene som har gått, har vellets oppgaver og arbeid skiftet karakter og fulgt utviklingen i lokalsamfunnet. Vellets 100-årige historie vitner om en aktiv velforening som gjennom årene har løst mange og viktige oppgaver for felleskapet og gitt ekstra glede for områdets beboere. Vellets relativt nye badstue kan stå som et godt eksempel på dette. Det opprinnelige formålet står fortsatt fast: Ivareta grunneiernes interesser samt virke for å opprettholde et godt naboskap blant Hellvikskogs beboere.

Nytt medlem? Vil du bli medlem av vellet, klikk her: Bli medlem

Badstua. For informasjon og reservasjon av badstua, klikk her: Badstua

Badstua er gjenåpnet høsten 2022.

 OBS ved BADING: Det ligger en kjetting foran stigen på ca. 1 m dyp. Vær forsiktig og ikke hopp/ stup.

 VINTERSESONG: Ta med vann hvis du vil bruke noe på ovnen. ALDRI bruk saltvann! (Det tok knekken på den forrige ovnen).

 Les resten av siden om badstua og fyringstips.

Båtplass: For mer informasjon, klikk her: Båtplasser

Hellvikskog Vel ligger på østsiden av Nesodden mellom riksvei 156 i vest og  Hellvikveien i øst.
Se kart over veiene her.

Generalforsamlingen i Hellvikskog vel avholdes en gang i året, normalt i april mars. Du kan finne innkalling og referat fra 2001 og fram til idag her.

Badehuset
Badehuset i Ursvikbukta er et enestående klenodium, og det finnes ikke tilsvarende i Oslofjorden eller forøvrig i Norge.
Som medlem i Hellvikskog vel kan du sette deg på venteliste for badehus.  Selv om du ikke har badehus kan du benytte anlegget. 
Du kan lese mer om badehuset her.

Båtplasser
Som medlem i Hellvikskog Vel kan du sette deg på venteliste for kjøp eller leie av molo og båtplass.
Du kan lese mer om båtplasser her

Bli medlem

 

Personvernerklæring
Hellvikskog Vel innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.