Molo
Medlemmer i vellet kan leie båtplass langs molo. Ved lavvann ligger ofte disse plassene tørt. De egner seg derfor kun til joller.

Nybrygga

Båtplasser på nybrygga (forlengelsen av badehusanlegget mot nord) kan kun kjøpes av vellets medlemmer. Plassene er godt beregnet for noe større båter (23 båtplasser, vanndybde mellom 1 - 1,5 m.) Medlemmer kan sette seg på venteliste for kjøp eller leie båtplass ved nybrygga.  


Flytebrygge
Plassene på Ursvikbuktens båtforenings (UBF) flytebryggeanlegg kan kun kjøpes av enten Hellvikskog vel's eller Ursvik vel's medlemmer. Båtanlegget ble lagt ut i desember 1994. (53 båtplasser, vanndybden over 2 M). Medlemmer kan sette seg på venteliste for båtplass i flytebryggeanlegget.
Ursvikbuktens båtforening har egen hjemmeside www.ursvikbukten.no.

Lister