Hellvikskog ligger på østsiden av Nesodden mellom riksvei 156 i vest og Hellvikveien i øst.

Hellvikskog vel består av følgende veier:

 • Mosses vei
 • Willy Thoresens vei
 • Alex Olssons vei
 • Birkeveien
 • Løkkeveien
 • Mabels vei (Grusvei - privat)
 • Chr. Bjønnes vei (Grusvei - privat)
 • Liaveien
 • Trollveien
 • Kjartan Veldes vei
 • Hellvikskogsvei

Beboere i disse veiene kan være medlem i vellet. 

De fleste veiene er nå overtatt av kommunen for vedlikehold.  Chr. Bjønnes vei og Mabels vei er ikke overtatt av kommunen. Grunneierne i disse veiene eier veien og har ansvar for veivedlikehold og brøyting av disse.

Vellet sørger for oppfylling av strøkassene i alle veiene.

Vil ditt byggeprosjekt medføre transport på det lokale og private veinettet/velveiene ?

Ta kontakt med vellet eller kommunen, og informer om prosjektet. Anleggstransport kan skade veibane, grøfter og stikkrenner.