Hellvikskog ligger på østsiden av Nesodden mellom riksvei 156 i vest og Hellvikveien i øst.

Helvikskog vel består av følgende veier:

  • Mosses vei
  • Willy Thoresens vei
  • Alex Olssons vei
  • Birkeveien
  • Løkkeveien
  • Mabels vei (Grusvei - privat)
  • Chr. Bjønnes vei (Grusvei - privat)
  • Liaveien
  • Trollveien

Beboere i disse veiene kan være medlem i vellet. 

De fleste veiene er nå overtatt av kommunen for vedlikehold.  Chr. Bjønnes vei og Mabels vei er ikke overtatt av kommunen. Grunneierne i disse veiene eier veien og har ansvar for veivedlikehold og brøyting av disse.

Vellet sørger for oppfylling av strøkassene i alle veiene.

Vil ditt byggeprosjekt medføre transport på det lokale og private veinettet/velveiene ?

Ta kontakt med vellet eller kommunen, og informer om prosjektet. Anleggstransport kan skade veibane, grøfter og stikkrenner.