Velkontingent kr. 300,- – Pensjonister 50%
Æredsmedlemmer og passive medlemmer er fritatt fra ordinær medlemskontingent, gjmf. vedtektene.

Badehus kontingent kr. 500,- 
Brygge/molokontingent kr. 100,- 
Nybryggekontingent kr. 500,- 
Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge kr. 100,- (Dugnadsplikt á kr.100,- pr.time.)
Pris på båtplass Nybrygge kr. 10.000,- 
Utleiepris på brygge kr. 1.500,- 
Pris pr. badehusandel kr. 15.500,- 
Utleie badehus kr. 1000,- 

Dugnadsplikten på badehuset er 8 timer
Dugnadsplikten på nybrygga er 8 timer 

Kontingentene er vedtatt på generalforsamlingen 2017.