Her kan du lese om Hellvikskog Vels historie.

Den eldste delen av historien, årene 1920 - 45, ble utgitt som en trykksak i 1945.
I forordet kan vi lese:

– Da man på generalforsamlingen den 20.august 1944 vedtok å
utgi Vellets historie i anledning av 25-årsjubileet, var det for å hedre
de menn og kvinner som har æren av sådan som Hellvikskog ser ut i dag.
Hva disse veteraner har nedlagt av slit og arbeid høster nu den yngre generasjonen gleden av.