Inger Næss style=

Inger Næss

Leder
Lars Petter Pettersen style=

Lars Petter Pettersen

Badhussjef
Kjell Gudmundsen style=

Kjell Gudmundsen

Representant for Ursvikbuktens båtforening
Rolf Wibe style=

Rolf Wibe

Ansvarlig for Nybrygga Styremedlem
Frank O. Sivertsen style=

Frank O. Sivertsen

Kasserer
Bjørn Busk style=

Bjørn Busk

Styremedlem
Knut Rostad style=

Knut Rostad

Styremedlem
Anette Gabrielsen style=

Anette Gabrielsen

Sekretær