Inger Næss style=

Inger Næss

Leder
Lars Petter Pettersen style=

Lars Petter Pettersen

Badhussjef
Ole J. S. Valen style=

Ole J. S. Valen

Ansvarlig for Nybrygga
Frank O. Sivertsen style=

Frank O. Sivertsen

Kasserer
Bernd Stephan Palm style=

Bernd Stephan Palm

Styremedlem
Anette Gabrielsen style=

Anette Gabrielsen

Sekretær
Victoria Fleischer Magnryd style=

Victoria Fleischer Magnryd

Sekretær