Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2018

Publisert av Terje Kveen den 01.05.18. Oppdatert 22.06.21.

Dagsorden

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsberetning for Hellvikskog Vel 2017

3. Styret informerer – status badehuset og nybrygga

4. Styret informerer – Nesodden Velforbund

5. Regnskap, kontingenter og budsjett. Forslag til kontingenter og budsjett for 2018

6. Styret informerer – status vellets jubileumsbok, 100 års jubileum i 2020

7. Valg 2018

8. Innkomne forslag


Se vedlegg for innkalling og årsberetning samt regnskap.
Signert beretning og referat fra generalforsamlingen er vedlagt.