Dugnad på badehuset og nybrygga 29.09.2018

Dugnad på badehuset og nybrygga 29.09.2018

Publisert av Terje Kveen den 03.09.18. Oppdatert 22.06.21.

Dugnad på badehuset og nybrygga 29. september 2018, kl 13:00

 

Arbeidsoppgaver badehuset og vellet


  • Stien fra Liaveien til bukta skal rakes for løv og grener
  • Opplagsplassen skal ryddes og klargjøres for båtopplag
  • Porten og to sidepanel skal pusses for rust og males
  • Sette opp ny bjelke for vannkranen på innsiden av porten
  • Male grønne karmer på østsiden
  • Badetrapper 
  • Dusj demonteres

Reparasjon av badehusdører
Styret har som mål å reparere døren til badehusene 1, 4, og 6, ved å sette inn nye ruter i den nederste delen av av døren. En av dørene må demonteres og taes med til et snekkerverksted vi har kontaktet for pristilbud.

Badehusene det gjelder må derfor tømmes og stå ulåst slik at vi har tilgang til døren(e) nå i høst. Dette kan gjerne skje så fort som mulig. Tilbakemelding gis til Torger; tlf  911 30 622


Nybrygga

Det skal monteres en «gangvei» på begge sider av nybrygga som fortsettelse på den eksisterende for å gjøre ankomst til båtene lettere.

Styret ber om at de som har båtplass på nybrygga stiller med verktøy.
Det er behov for batteridriller og 10 mm bor, samt skiftenøkler. 

Kapp/gjerdesag for tilpasningen av materialer vil stå til disposisjon.


Materialbehov til nybrygga

– 2 x 4 impregnert; 52 lm

– til gangveien; 15 x 37; 120 lm

– 80 stk 10 x 70 mm galvanisert bolt med mutter og store skiver

– 30 franske treskruer med skive

– terasseskruer (store) til gangveien

 

Vennlig hilsen

Styret Hellvikskog vel

Ola Dronsett Torgeir Stubberud

Formann Badehussjef