Flott gjennomført høstdugnad

Flott gjennomført høstdugnad

Publisert av Terje Kveen den 26.09.17.

Styret i Hellvikskog vel hadde store ambisjoner for høstens dugnad på badet.
Foruten de årlige aktivitetene med bøyer, badetrapper  osv. planla vi å skrape og male resterende halvdel av vestsiden av badehuset. Derfor ble det i år litt tidlig dugnad da malerarbeid ikke er særlig egnet senere på året. Regnvær natten til den 23. og fuktig luft på lørdag tilsa at maling ikke var hensiktsmessig, men badehuset ble skrapt og forberedt for maling til våren, ikke bare vestsiden, men også hele østsiden. Fantastisk godt jobbet av de som gikk på den oppgaven.


Stien fra Liaveien og ned til bukta har etter alt regnet i sommer blitt mer likt et krater i den øvre delen og en sump i den nedre delen enn en hyggelig del av turveiene.


Det var derfor et ønske fra mange om å gjøre en innsats for å bygge opp stien igjen, og etter litt samtale med Helge fikk vi lov til å grave en dreneringsgrøft og legge ned rør inne på deres tomt slik at vannet ikke renner ut på den nedre delen av stien. Kommunen sponset oss med 15m3 med subbus, og i tillegg kjøpte vi inn nær 4 m3 med grov pukkstein. En særdeles dedikert gjeng stilte med nødvendig redskap og gikk løs på oppgavene for et enda bedre miljø i Hellvikskog. 

Resultatet  er imponerende bra noe alle som tar en tur ned Liaveien mot bukta kan se. En liten del av kyststien forbi porten til badehuset fikk også en tiltrengt oppgradering.
Den nye boden ble innredet med hyller, kroker og kurver for en ryddig oppbevaring av alt utstyret til båtforening, vel og badehus. Beklageligvis ble det stevnekollisjon mellom dugnad og alle de flotte arrangementene til Kulturisten. Årsaken var dels planlagt malearbeid på badet og at vi ikke kan gjøre det for sent på året, men også at undertegnede skal reise bort mesteparten av oktober, og som formann i vellet ønsker jeg å være tilstede og gjøre min del av jobben. Det er mye jobb for styremedlemmene i planlegging, tilrettelegging, anskaffelse av matriell osv. 

Som tradisjonen tilsier ble dugnaden avsluttet med grilling av pølser med dertil egnet tilbehør. 

120 innkjøpte pølser gikk med til sultne deltagere, Jeg tror det er ny rekord.
Vi har hittil i år  hatt to hoveddugnadder pluss bygging av redskapsboden og litt andre oppgaver som er gjort på badet. 82 personer har lagt ned over 300 timer på badet foruten bygging av boden. Det er nok ikke mange vel på Nesodden som kan vise til tilsvarende innsats.

Takk til alle deltagere og til de som har ønsket å delta men ikke funnet anledning i år, det kommer flere sjangser.


PS: Det blir en bryggedugnad litt senere i høst.

Styret Hellvikskog vel