Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Publisert av Sven Erik Johansson den 21.04.16.
Ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybryggas og badehusets andelshavere avholdes 28. april, kl. 19:15 i NIF-huset ved Berger banen.

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Årsberetning 2015.
3. Regnskap 2015. Regnskap og budsjett i eget vedlegg.
4. Utbedring av vaieren langs moloen, fra badehuset og inn til land.
5. Finansiering av fortsettelsen på det nødvendige vedlikeholdet på badehuset.
6. Grusveier og vellets rolle og ansvar for vedlikehold av private veier.
7. Økonomisk støtte til arangementer i vellets regi i 2016.
(Velfest, St. Hans, Veidugnad, annet.)
8. Innkomene forslag:
- Forslag om å få laget en ”Velbok” i forbindelse med 100 års jubileumet i 2020.
- Forslag om innsamling av kvist etter rydding langs vei og på egen eiendom.
9. Forslag til kontingenter og budsjett for 2016. Regnskap og budsjett i eget vedlegg.
10. Valg.

Se vedlegg for innkalling og årsberetning samt regnskap.
2016 GF - Innkalling og årsberettning.pdf
2016 GF - Referat.pdf
Regnskap og budsjett til GF 2016.pdf