Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Publisert av Sven Erik Johansson den 30.03.17. Oppdatert 16.05.17.

Ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybryggas og badehusets andelshavere ble avholdt tirsdag 25. april 2017, kl. 19:15 i NIF-huset ved Berger banen.

Dagsorden

1. Valg av ordstyrer og referent.

2. Årsberetning 2016.

3. Regnskap 2016.

4. Forslag til kontingenter og budsjett for 2017.

5. Status Badehuset

6. Styret informerer

Nesodden Velforbund

Status vellets 100 års jubileum i 2020 – Jubileumsbok

7. Valg

8. Innkomne forslag

Forslag må være styret i hende en uke før generalforsamlingen. 
(kan sendes ola@dronsett.no eller legges inn på vellets nettside/Kontakt oss.)

 
Det vil bli enkel bevertning på møtet.


Se vedlegg for innkalling og årsberetning samt regnskap.
Signert beretning og referat fra generalforsamlingen er vedlagt.
2016 Revisorrapport HellvikskogVel.pdf
2017 GF - beretning, signert.pdf
2017 GF - kontigenter.pdf
2017 GF - referat signert.pdf
2017 GF - styrets sammensetning 17 - 18.pdf
Innkalling GF2017-1.pdf
Regnskap 2016 budsjett 2017.pdf