Generalforsamling ISI 2016

Generalforsamling ISI 2016

Publisert av Sven Erik Johansson den 13.06.16.
Vi minner om generalforsamlingen i ISI som avholdes tirsdag 14.juni kl 20.00 i ISI-hytta i nordenden av ISI banen.
 
Agenda:
* Årsberetning
* Årsregnskap
* Forslag fra styret
    - Prosjekter i 2016
    - ISI-lekene 2016
    - Forslag til kontingenter
    - Budsjettforslag
* Innkomne forslag fra medlemmene
* Valg av styremedlemmer
* Eventuelt
 
Statutter, Årsberetning og regnskap (m/budsjettforslag) er vedlagt.
Vel møtt!
 
mvh
Trond Schliemann
formann ISI-styret

ISI -banen eies av vel-foreningene Hellvik, Hellvikskog, Oksval, Ursvik
2012 Statutter for ISI oppd. 18.04.2012 (1).doc
2015 Regnskap ISI-banen til årsmøte 14.06.xls
2015 Årsmelding ISI.docx