Innkalling til Generalforsamling 2018

Innkalling til Generalforsamling 2018

Publisert av Terje Kveen den 14.03.18. Oppdatert 16.04.18.

Dato/tid/sted: 11. april, kl. 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen


Dagsorden:

  1.  Valg av ordstyrer og referent

  2.  Årsberetning 2017

  3.  Status Badehuset

  4.  Nesodden Velforbund

  5.  Regnskap, kontingenter og budsjett

  6.  Status vellets 100 års jubileum i 2020 – Jubileumsbok 

  7.  Valg

  8.  Innkomne forslag:

      – Digitalisering av vellets arkiv

      – Ombygning og etablering av badstue og garderobe i badehuset på ca 15% av badehuset areal.
         Forslaget blir i sin helhet presentert på GF.

      – Alternativt forslag til badstue, som et flytende anlegg

      – Toalett i forbindelse med badeanlegget

      – Sikring av badehusanlegg og havna

Forslag sendes styrets formann Ola Dronsett, ola@dronsett.no, senest 28. mars.

Innkallingen med 
Årsberetning for Hellvikskog Vel 2017 kan du laste ned i vedlegg nederst på siden.

Det vil bli enkel bevertning på møtet.

Årsberetning, regnskap og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår internettside www.hellvikskog.no en uke før møtet. 

Dokumentene vil også være tilgjengelig i begrenset opplag i papirform på møtet.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å møte på generalforsamlingen.

Er du ennå ikke medlem kan du melde deg inn på nettsiden vår,
eller ved oppmøte.

Se alt om vellets unike badeanlegg og aktiviteter på nettsidene våre.

Vel møtt!

Vennlig hilsen styret

2018 GF - beretning.pdf