Innkalling til generalforsamling 2019

Innkalling til generalforsamling 2019

Publisert av Terje Kveen den 07.02.19. Oppdatert 22.06.21.

Det innkalles til ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og 

generalforsamling for Nybrygga- og badehusets andelshavere.


Dato/tid/sted: 4. april, kl. 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen


Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

3. Godkjenning av møteinnkallingen

  -----------------------------------------

4. Årsberetning 2018

5. Årsregnskap for 2018

      a. Kontingenter

6. Innkomne forslag

7. Valg av tillitsvalgte

8. Styret informerer


Forslag sendes styrets formann Ola Dronsett, ola@dronsett.no, senest 28. mars.

 

 

Det vil bli enkel bevertning på møtet.

Årsberetning, regnskap og saksdokumenter vil være tilgjengelig
på vår internettside www.hellvikskog.no en uke før møtet.

Dokumentene vil også være tilgjengelig i begrenset opplag i papirform på møtet.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å møte på generalforsamlingen.

Er du ennå ikke medlem kan du melde deg inn på nettsiden vår,
eller ved oppmøte.

Se alt om vellets unike badeanlegg og aktiviteter på nettsidene våre.


Vel møtt!

Vennlig hilsen styret

Hellvikskog Vel


2019 GF - Innkalling med forslag.pdf
2019 GF - regnskap 2018, budsjett 2019.pdf
2019 GF - valgkomiteens instilling.pdf