Orientering om nødvendig vedlikehold av badehuset

Orientering om nødvendig vedlikehold av badehuset

Publisert av Sven Erik Johansson den 20.02.16.

Badehuset i Ursvikbukta er et enestående klenodium, og det finnes ikke tilsvarende i Oslofjprden eller forøvrig i Norge. Det er derfor viktig at vi utfører det årlige vedlikehold, men også større reparasjoner og oppgraderinger når dette er nødvendig.

Badehuset er ca 80 år gammelt, et større reparasjonsarbeid med forsterkning av bærende stålbjelker ble gjort på dugnad for ca 40 år siden. Nå etter ytterligere 40 år er det sterkt behov for å gjøre på ny en større rehabilitering av bærende konstruksjoner. I fjor ble stenfundamentene sikret med rustfrie jern borret ned i fjell for å sikre mot isgang.

Nå er det bestilt utskiftning av bærende stålbjelker i den innerste seksjonen, jobben blir gjort av Johnsen Havnerep med ferdigstillelse ca en uke etter påske. Øvrige seksjoner skiftes ut i 2016. Deretter skal vi på dugnad skifte ut en del av tverrgående trebjelker som er råtne, legge nytt tredekk og flytte dusjen. Vann fra dusjen trekker inn under yttre del av badehuset og forårsaker mugg og råte så dette er veldig påkrevet.

Vi trenger en motivert dugnadsgjeng til å gjøre jobben. Vi ser for oss et lag som består av medlemmer som er i senjorsituasjon og kan gjøre en innsats på dagtid i uken, og et lag som kan gjøre en innsats i helgene. Jo flere som melder seg, jo flere blir det å fordele belastningen på. 

Finnes det snekker eller tømrer blandt dere blir vi kjempeglad for deltagelse. 

Arbeidsplan, verktøybehov individuelt og i fellessakap vil bli meddelt umiddelbart etter genralforsamlingen tirsdag 24.

Min oppfordring er derfor, vis interesse for det unike klenodium som vi har i bukta, møt opp på Generalforsamlingen

hilsen

Ola Dronsett