Status på badehuset

Status på badehuset

Publisert av Sven Erik Johansson den 21.02.16. Oppdatert 20.04.17.

Badehuset er ca 80 år gammelt, innsamling av midler til bygging av badehuset ble påbegynt i 1929 etter at strandtomten ble kjøpt i 1927. 
For ca 40 år siden ble det det utført et omfattende rehabiliteringsarbeid med nye jernbjelker som badet hviler på og som spenner mellom stenfundamentene. 40 år med sjøatmosfære har tæret på bjelkene og en del av de er modne for utskiftning igjen. 

Det ble besluttet å innhente anbud fra “sjøentreprenører” til å utføre den tunge og vanskelige delen av jobben som gikk på å skifte jernbjelkene mellom stenfundament 1 og 2. Dette arbeidet ble gjort på senvinteren og var ferdig til påske. ( Det gjenstår å skifte jernbjelkene  mellom de øvrige stenfundamentene, noe som vi har tar sikte på å gjøre vinteren 2016.Det ble besluttet å gjøre ørig nødvendig reparasjonsarbeide på dugnad. En del av de tverrgående trebjeklene som dekket hviler var i dårlig forfatning, og ble skiftet ut. Alle bjelkene ble rettet opp slik at dekket ikke lenger går i bølger og at synsinntrykket ble et dekk i vater. 

Riving av dekket og fjerning av råtne bærebjelker var en stor jobb, men etter at prosjektet var presentert for vel- og badehusmedlemmer på generalforsamlng og på mail stilte mer en 30 personer på den første dugnadden, siden ble det arrangert dugnad med inkalling til alle medlemmene ved to - tre anledninger for å bære materialer inn til container og fjerne skrot.  

Til å utføre rehabiliteringen forespurte vi medlemmer som er “spreke” pensjonister og som kunne jobbe full dag i min. tre av ukedagene. Vi var tilsammen et arbeidslag på 18 personer som varierte på jobbdagene, og en “hard kjerne” som sammen med en arbeidsformann samarbeidet  om å finne gode løsninger for et best mulig resultat.

Vi var ferdige akkurat i tide til 17. mai som planlagt, etter at “snekkerlaget” hadde lagt ned nesten 600 arbeidstimer, totalt var innsatsen på ca 1000 dugnadstimer. Innsatsviljen er stor i Hellvikskog Vel, og det gir oss også et veldig godt naboskap og sosialt miljø.

Les også: Orientering om nødvendig vedlikehold av badehuset

Se bilder fra dugnadsarbeidet i fotoalbumet.