Vårdugnad på badehuset 28.04 2018 kl 13:00

Vårdugnad på badehuset 28.04 2018 kl 13:00

Publisert av Terje Kveen den 16.04.18. Oppdatert 25.04.18.

Oppgavene blir som vanlig å sette ut bøyer og badestiger, sette ut badeflåte og
rydde molo, opplagsplassen og strandparsellen. Kontainer er bestilt.
Selv om det er tidlig vår vil det være en fordel om flest mulig av båtene på opplagsplassen
blir satt på vannet slik at det kan ryddes og benkene kan settes ut.
Ta med trillebår, rake og kanskje en kost.
 

NB – Alle båter skal være fjernet fra opplagsplassen senest 22. juni.
Båter som ligger der med hull i skroget og andre synlige skader blir fjernet
på dugnaden, dersom eier ikke melder seg.

Av øvrige oppgaver som skal gjøres nå på våren er:

  – Male resten av østsiden og hele vestsiden. Begge sider er ferdig skrapet. 
  – Montere nye takrenner på vestsiden. Vi håper at det samme snekkerlaget som i fjor gjorde en
     utmerket jobb på østsiden kan samles om den oppgaven også i år.
  – Diverse arbeid på nybrygga. 

Det er nå gjort et godt forarbeid til vårens dugnad:
Mandag 23. ble dekket rundt badehuset vasket / impregnert med grønnsåpe, og onsdag ble siste halvdel av vestsiden malt.
De gamle takrennene er allerede fjernet.

Det blir innkalt til egen dugnad for nybrygga sammen med flytebrygga litt senere i vår grunnet arbeidsoppgaver som krever mer forberedelse.

Vi minner om at andelshavere i nybrygga og badehus har dugnadsplikt, men alle i vellet er velkommen.

Vennlig hilsen

Styret Hellvikskog vel

Ola Dronsett Torgeir Stubberud

Formann Badehussjef