Verdt å vite om Nesodden Velforbund

Verdt å vite om Nesodden Velforbund

Publisert av Terje Kveen den 26.05.17. Oppdatert 16.04.18.

Verdt å vite om Nesodden Velforbund

Hellvikskog Velforening er med i Nesodden Velforbund, som samler de lokale velforeningene på Nesodden under en paraply.

Medlemskontigent i Nesodden Velforbund er for tiden kr 50 pr velmedlem. Kontingenten økes i 2018 til kr 75 pr medlem. Dette er en relativt stor prosentvis økning, og utgjør derfor en betydelig del av vår egen kontingent. En del av vår økning, fra 200 til 300, begrunnes i Velforbundets. Det er derfor interessant å vite noe om hva vi får igjen for pengene.

Velforbundet representerer de lokale velforeningene på Nesodden, særlig når det gjelder å fremme velenes interesser overfor kommunen. 

Sitat fra Velforbundets side om medlemsfordeler:

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2500 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale velforeningene.

Som medlem blir ditt vel en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.

Les mer om Velforbundets arbeidsområder, her.
Nesodden Velforbund har forøvrig en interessant FaceBookside med aktuelle lokalsaker. Verd å følge.

Nesodden Velforbund er selv tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), et landsomfattende forbund av velforeninger m.m. Foruten en informativ hjemmeside om aktuelle saker, er de å finne på FaceBook.

Tilsammen utgjør VFO, Velforbundet og vårt eget lokalvel en viktig faktor i lokaldemokratiet. Det arbeides bra i kulissene, og informasjon legges ut fortløpende på de respektive hjemmesidene. Kanskje du finner din hjertesak eller har lyst til å bidra med synspunkter? Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg videre.